محصولات اصلی

BUSINESS SOLUTIONS-1

تجربه پرداخت بدون تاخیر

انواع دستگاه کارتخوان نیولند با توجه به سرعت بسیار بالایی که دارد جهت تقویت تجارت و ارائه تجربه ی پرداخت یکپارچه در هنگام پرداخت به مصرف کنندگان ارائه می دهد.  

دستگاه کارتخوان نیولند مدل های متنوعی دارد که می تواند تجربه ی پرداخت را به طرز قابل توجهی برای افراد مناسب نماید. 

امکان استفاده از دستگاه کارتخوان نیولند در محیط های پر تردد