سیستم خزانه داری
کنترل و نگهداری کلیه اطلاعات چکها و اسناد دریافتی از مشتریان و وجوه نقد و بانک از اهمیت فوق العاده ای برای شرکتها برخوردار است از آنجائیکه آخرین مرحله و غایت فعالیتهای اقتصادی دریافت بهای کالا و خدمات است وجود یک سیستم که بتواند اطلاعات اسناد را نگهداری کند ضرورت می یابد از سوی دیگر ضرورت پاسخگویی به سهامداران و شرکاء نیز به اهمیت وجود سیستم خزانه تاکید دارد. در گذشته سازمان ها و بنگاههای اقتصادی کوچک بودند. بنابراین این بخش نیز چندان برجسته نبود . امروزه به جهت گستردگی سازمانها و فاصله میان مدیریت و مالکیت موجب شده است پیچیدگی های خاصی نیز در جریان عملیات جاری پیش آید که بجز برخورداری از سیستم های قوی کسی از عهده آن برنخواهد آمد .
سیستم خزانه داری و کنترل نقدینگی (چک/صندوق) امکانات زیر را به همراه دارد.
مدیریت اسناد دریافتنی و پرداختنی(چکها و اوراق بهادار)
ایجاد، اصلاح و حذف چک‌های مورد نظر
تغییر وضعیت اسناد دریافتنی بین حالت‌های وصول نشده، در جریان وصول، وصول شده، برگشتی، واگذار شده یا نقد شده
امکان تغییر وضعیت اسناد پرداختنی بین حالت‌های پاس نشده، پاس شده یا عودت یافته
نمایش اقلام باز اسناد دریافتنی ( وصول نشده، در جریان وصول، برگشتی ) و اقلام باز اسناد پرداختنی ( پاس نشده )
امکان ثبت و نمایش آرتیکل‌های مالی وابسته به عملیات مختلف انجام شده روی هر چک
نمایش اسناد دریافتنی/ پرداختنی برحسب وضعیت‌های مختلف
نمایش چک‌هایی که موعد پرداخت آنها فرا رسیده
نمایش چکهای با سررسید روز در آغاز کار برنامه
امکان راس‌گیری مجموعه‌ای از چک‌ها برای تاریخ‌های مختلف
امکان تعریف دسته چک برای چکهای پرداختنی
گزارش کاردکس حساب بانکي و صندوق ها
امکان استفاده به صورت تک کاربره و چند کاربره
دریافت و پرداخت به صورت ترکیبی از نقد و چک ( به تعداد دلخواه )
انجام خودکار عملیات مالی مربوط به هر یک از دریافت‌ها و پرداخت‌ها
ارائه گزارش صورت مغایرت بانکی و اختلافات بین صورتحساب بانکی و دفتر حساب بانک
ارائه گزارش ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها به طرف حساب مشخص در فاصله زمانی دلخواه
رديابي جستجو و فيلترينگ اطلاعات نظير شماره چک و سررسيد ، اشخاص ، مبلغ ، توضيحات و غيره