سیستم یکپارچه مالی
معرفی:
سیستم حسابداری
کدینگ حسابها
تعریف کد حساب درختی- قابل تعریف تا 8 سطح
تعریف کد حساب شناور- قابل تعریف در پنج سطح مختلف شناور
کد شعبه: تعریف کد شعبه برای سازمان های دارای چند شعبه و ایجاد ارتباط بین آنها
کد طرفهای تجاری : تعریف به صورت کد ثابت و کد شناور در سیستم حسابداری
امکانات سیستم حسابداری
همراه بودن شماره سند ، شماره ارجاء ، شماره قبلی ، شماره انحصاری بین شعبات ، کد شعبه ، تنظیم کننده و حالت ثبت سند و همچنین پشت نویسی سند برای حالت های ارزی و همراه کردن فایل های ضمیمه همچون عکس ، فایل صوتی یا تصویری ، هر فایل دلخواه دیگر در صورت تمایل
نمایش همزمان ساختار درختی و تفضیلی در هنگام استفاده کدهای حساب در سندهای حسابداری و هزینه
معرفي شرح هاي پيش‌فرض و ارتباط آن با حسابها جهت سهولت و تسريع در ويرايش اسناد حسابداري
امکان پیگیری هر گونه اطلاعات پس از یکپارچه سازی چه به صورت همزمان و چه غیر همزمان از شرکت ها یا شعب مختلف در دوره های مالی
امکان پیگیری هر گونه اطلاعات پس از یکپارچه سازی چه به صورت همزمان و چه غیر همزمان از شرکت ها یا شعب مختلف در دوره های مالی
دسته بندي و شناسايي انواع سند توسط سيستم و تهيه گزارشات بر اساس دسته بندي معرفي شده
جستجو در اسناد حسابداري با در دست داشتن کمترين اطلاعات از سند
امکان انتقال سند از يک شرکت به شرکت ديگر به همراه ضمائم برگه‌هاي سند و مرتب سازي شماره اسناد
تهيه گزارشات ترازنامه و سود زيان به صورت لحظه‌اي، قبل از بستن حسابهاي دائم و موقت
امکان بستن حسابهاي موقت و دائم به صورت اتوماتيک و صدور سند سود و زيان، اختتاميه و افتتاحيه توسط سيستم
صدور سند تعدادي و تهيه گزارشات تعدادي به همراه واحد شمارش انتخابي در سند حسابداري
کپي نمودن اسناد به صورت دسته اي و تجمعي و يا به صورت واحد در يک يا چندين سند
کپی کردن اقلام یک سند در سند دیگر
امکان درج بين اسناد حسابداري بدون نیاز به مرتب نمودن شماره سند‌ها
هشدار قابل تنظيم جهت رعايت ترتيب تاريخي اسناد در هنگام صدور آنها
امکان رزرو شماره سند بدون اقلام جهت درج سند با اقدام بعدی
امکان ایجاد سند حسابداری نمونه
امکان درج سند از مابین اسناد حدف شده
در اختیار گذاشتن نرم افزارهای ویژه جهت کنترل نرم افزار و گزارش های ویژه مخصوص مدیران رتبه بالای سازمانی و مدیران میانی
امکانات بخش گزارش
تهیه صورت های مالی بر اساس دسته حساب های تعریفی منعطف با مشخصات فیلتر
مشاهده مانده حسابها و نمايش آنها در سال مالي جديد بدون صدور سند افتتاحيه در ابتداي سال
تهیه گزارش روزنامه در لایه های مختلف با مشخصات فیلتر
تهیه گزارش دفاتر در لایه های مختلف با مشخصات فیلتر
گزارش تراز 4 ستونی ، 6 ستونی و 8 ستونی ساده با مشخصات فیلتر
گزارش سند روزانه ، ماهانه ، تمام ماه های سال با مشخصات فیلتر
امکان مرور حساب ها تا ریز حساب ها و سند حسابداری با مشخصات فیلتر
گزارش آنالیز ماهانه بر اساس کد حساب و سطوح تفضیلی با مشخصات فیلتر با مشخصات فیلتر
گزارش کد های مشابه نمایش نمودار مقایسه ای به تفکیک حساب یا به تفکیک ماه با مشخصات فیلتر
گزارش حساب های همنام بر اساس نام مشابه همچون بانک با مشخصات فیلتر
گزارش عملکرد سطوح به تفکیک کد حساب یا به تفکیک سطح تفضیلی یا هردوی آنها در لایه های مختلف با امکان نمایش گردش صفر و مانده صفر با مشخصات فیلتر
تهیه روکش سند های صادر شده
گزارشات هزینه بر اساس طرف تجاری (اشخاص) ، کد هزینه ، به تفکیک ماه و همچنین ریز هزینه از مابین سند های ارسال شده و ارسال نشده به سیستم حسابداری با مشخصات فیلتر بعلاوه امکانات فیلتر بر روی کد هزینه ها ، طرف های تجاری ، تاریخ های هزینه و شماره مراسلات حسابداری